Archief

 Archief Ledendagen

 

Bijeenkomsten 2019

 

28 oktober 2019 ALV en ledendag over het thema Auteursrecht bij Archief Eemland in Amersfoort.

Sprekers en onderwerpen:

Hanno Lans, dataspecialist, vertelt over fotografen in Wikidata als bron en hulpmiddel, o.a. voor het clearen van fotocollecties:
Steeds meer fotografen staan in Wikidata vermeld, en a.d.h.v. hun sterfdatum kun je bepalen wanneer hun werk in het Publiek Domein komt. Maar ook kan vermeld worden of de kunstenaar of fotograaf aangesloten is bij een CBO, een collectieve beheersorganisatie, die de rechten van de kunstenaar vertegenwoordigt. En je kunt aangeven in welke collecties werken van een bepaalde maker zijn opgenomen. Er komt dagelijks nieuwe informatie bij op Wikidata en collectiebeheerders kunnen ook zelf informatie toevoegen. Een overzicht van Nederlandse fotografen in Wikidata staat hier: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:CopyClear/Nederlandse_fotografen

Voor meer informatie over het gebruik van Wikidata: Wikimedia Nederland organiseert bijeenkomsten om kennis te delen over het gebruik van Wikidata, Wikipedia en WikiCommons, ook specifiek voor culturele instellingen, waaronder archieven.

Leontien Bout, auteursrechtspecialist, en Walter Swagemakers, Senior Projectleider Collections, beiden van Eye vertellen over Filmcollecties, auteursrecht en workflows om filmmateriaal te clearen, i.h.b.z. amateurfilmmateriaal.
Eye reserveert bij elk project om collectie te digitaliseren en ontsluiten een deel van het budget voor het clearen van rechten. Ook wordt steeds een risico-analyse uitgevoerd. Voor het project Beelden voor de Toekomst werden de eerste workflows ontworpen voor het clearen van rechten. Ook is inmiddels een deels geautomatiseerde beslisboom ontwikkeld door Eye, gekoppeld aan de database. Verder vertelt Leontien Bout o.a. over het Europese project Public Domain Calculator en het project Endow.  Eye is ook een van de participanten in het project van NDE om een beslisboom voor instellingen te ontwikkelen. Leontien vertelt over de uitgangspunten bij Eye aan de hand van de auteurswet en de mogelijkheden daarbinnen om werken al dan niet te tonen, online of in huis. Voordeel van film is dat de Verweesde Werken-regeling van toepassing is.  De te onderzoeken bronnen die deze regel stelt zijn echter niet altijd van toepassing en bovendien wordt geacht te zoeken naar makers en niet naar rechthebbenden. Complicerende factor bij film is dat er in het algemeen meerdere rechthebbenden zijn, zoals de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de schrijver van de dialogen en de componist, waar men rekening mee dient te houden.

Henk van Tilburg,  Archief Eemland en voorzitter van het NFG  vertelt over de recente ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en de rol van de landelijke Werkgroep Auteursrechten.

Roosje Keijzer en Victor Lansink van het Utrechts Archief, vertellen over het Utrechtse beeldbankproject, hun stoplichtmodel ofwel  rechtenmodel/beslisboom.  Het Utrechts Archief heeft een groot project gedraaid om nieuwe beeldbank te voorzien van beeldmateriaal met informatie voor de gebruiker.  Gegevensbeheer bleek cruciaal in het project. Bij het benaderen van auteursrechthebbenden bleken veel benaderden bijzonder positief over het tonen van hun beeldmateriaal. Het project leverde zelfs mooie aanwinsten op.  Roosje en Victor delen hun ervaringen en hun documenten graag met andere beeldbeheerders.  Een paar heel concrete waarschuwingen voor de beeldbeheerders: niet al het beeldmateriaal uit overheidsarchieven, zoals Openbare Werken, is CC-0,  de foto’s kunnen ook in opdracht zijn gemaakt of door particulieren aangeleverd. Een ander cruciaal punt is niet uit te gaan van de datering van de voorstelling maar van de vervaardigingsdatum, om niet abusievelijk historiserende afbeeldingen als Publiek Domein vrij te geven. Logisch, maar veel atlas-collecties werden in het verleden ontsloten op voorstellingsdatum.  Ook de licenties met rechthebbenden werden besproken. Op het moment van de lezing is ongeveer 73 % van de Utrechtse beeldcollectie  online te zien en downloadbaar! Documenten worden met de leden gedeeld.

Lodewijk van Duuren, algemeen bestuurslid bij de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, vertelt over auteursrecht en prentbriefkaarten. Een actueel verhaal met de zaak Voet-Roovers in het achterhoofd. Lodewijk laat zien hoe prentbriefkaarten te dateren zijn en waar de rechten kunnen liggen, met een enthousiast verhaal over prentbriefkaarten.

 Tijdens de vergadering en de voordracht van Henk van Tilburg werden de leden o.a. geïnformeerd over de consultatie m.b.t. implementatie van de nieuwe richtlijn Auteursrechten in de DSM.

 


15 april 2019 : ledendag met als thema “Waardering en Selectie van beeldmateriaal binnen archieven en musea”

Locatie : Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch

Sprekers:

Agnes Brokerhof, onderzoeker en adviseur bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Mirjam Schaap, Stadsarchief Amsterdam, adviseur verwerving en ontsluiting digitale particuliere collecties.

Frank Bergevoet, Senior adviseur roerend erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

 

Bijeenkomsten 2018

60 JARIG JUBILEUM VERENIGING DE TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS

Maandag 1 oktober 2018

De vereniging was deze dag te gast op Landgoed “Twickel” in de Oranjerie naast kasteel Twickel

VTHA bestaat in 2018 zestig jaar!

Portret Willem V Batavus prins van Oranje, te paard en profil, ca. 1780. (coll. SA Delft)
Portret van prinses Frederika Sophia Wilhelmina, Prinses van Pruisen, circa 1780. (coll. SA Delft.)

Dit heugelijke feit werd 1 oktober j.l. gevierd op Landgoed Twickel, waar we waren uitgenodigd om de najaarsledendag te houden met een speciaal Jubileumprogramma voor genodigden.

Thema van deze dag was ‘Koningshuizen’, en de leden van VTHA wordt verzocht daar  in oktober aandacht aan te besteden op hun site of social media, middels het tonen van collectie die in de breedste zin van het woord aansluit op het thema.