Aanmelden

Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) is de beroepsvereniging voor beheerders van beeldmateriaal. Zij ontstond in 1958 en heeft momenteel 108 instellingen en 9 privé-personen als lid.

Lidmaatschap
De VTHA kent twee categorieën leden. In de eerste plaats zijn er de atlasbeherende instellingen, musea, bibliotheken, kaartverzamelingen of archieven. Dergelijke organisaties en instellingen kunnen als instellingslid worden toegelaten. Deze leden hebben het recht om ten hoogste twee personeels- en/of bestuursleden af te vaardigen bij de vereniging. Ook particulieren kunnen zich aanmelden als lid.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,– voor instellingsleden en € 10,– voor particulieren. U kunt uw organisatie of uzelf per e-mail of anderszins -maar wel schriftelijk alstublieft- bij het hieronder genoemde secretariaat aanmelden. Afmeldingen van uw lidmaatschap dient u steeds vóór 30 september op te geven. Uw betaling van het lidmaatschap en voor bestellingen van VTHA-publicaties dienen steeds overgemaakt te worden op ING-rekening NL63INGB0003779170 t.n.v. de penningmeester van de VTHA o.v.v. het betalingsdoel.

Secretariaat

secretarisvtha@gmail.com

Penningmeester
Joke Radstaat
Streekarchief Midden Holland
Gouda
penningmeestervtha@gmail.com