Activiteiten

Maandag 16 april 2018 Voorjaarsledendag in Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

THEMA : “FONDSENWERVING VOOR COLLECTIES”

Locatie : Schepersweg 6E, 3621 JK  Breukelen

Attentie: plan je reis goed. Breukelen heeft een treinstation maar het is nog zeker een half uur lopen van dit station naar het archief. De bus tussen station en archief is qua reistijd aan te bevelen. Ook direct vanuit Utrecht CS rijdt een bus naar Breukelen; deze stopt praktisch voor de deur. Met de auto is geen probleem; gratis parkeren voor de deur.

  • 10.30-11.00 Inloop met koffie en thee
  • 11.00-11.05 Welkomstwoordje door Mw. Erika Hokke, interim-directeur / streekarchivaris RHC Vecht en Venen
  • 05-12.00 Algemene Ledenvergadering (ALV)
  • 12.00-12.30 extra tijd ivm uitspraak rechtszaak Voet-Roovers versus Erfgoed Leiden e.o. van 6 april jongstleden: toelichting door het vTHA-bestuur, ruimte voor vragen en discussie
  • 13.30-13.30 Lunch
  • 13.30-14.00 Presentatie, Dhr. Henk Atze Dijkstra namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Adviseur voor uiteenlopende erfgoedprojecten in én buiten Nederland. Beheert verschillende fondsen en verbindt particuliere schenkers met kwalitatieve projecten door selectie en begeleiding van kansrijke aanvragers
  • 14.00-14.30 Presentatie Directeur Fusien Bijl de Vroe namens Vereniging Rembrandt, over de gang van zaken bij een aanvraag tot steun vanuit de Vereniging Rembrandt aan de hand van eerder gesteunde voorbeelden aan archieven in Nederland
  • 14.30-14.45 Thee en koffie
  • 14.45-15.45 Presentatie Dhr. Herman Broers. Herman schrijft zeer uiteenlopende boeken en geeft ze uit. De nadruk op zijn werk ligt bij fictie, non-fictie, kunst en fotografie. Hij weet veel opdrachten binnen te halen maar durft ook zelf op het gebied van uitgeven risico’s te nemen. Voor zijn werk bezoekt hij veel van onze archieven en musea. Daarnaast doet Herman nog allerlei andere interessante werkzaamheden; lees voor een volledig beeld zijn LinkedIn-profiel
  • 15.45-17.00 Wandeling naar de Vecht en afsluitend borreltje

Voor in de agenda : volgende bijeenkomst: 1 oktober 2018 : jubileumbijeenkomst op landgoed Twickel