Activiteiten

Volgende ALV en ledendag 28 oktober 2019 Archief Eemland voor leden :

“GELDEND AUTEURSRECHT OP HISTORISCH BEELDMATERIAAL EN HOE DAARMEE OM TE GAAN VOOR, TIJDENS EN NA PUBLICATIE”

NB: De inschrijving voor de najaarsdag in Amersfoort op maandag 28 oktober a.s. is gesloten.
Aanmeldingen worden vanaf heden, vrijdag 18 oktober, in volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.


Maandag 28 oktober 2019, 10:30-16:15
Locatie: ‘Keizaal’ op de tweede etage van het Eemhuis
Eemplein 73, 3812 EA, Amersfoort
 
N.B. Het Eemhuis bevindt zich op ca. tien loopminuten van Station Amersfoort. Het gebouw herbergt verschillende organisaties, waaronder Archief Eemland en de Bibliotheek Eemland. Bij de centrale ingang aan het Eemplein zal iemand van ons staan om de richting naar de Keizaal te wijzen.

10.30-11.00 Inloop met koffie en thee
11.00-11.05 Welkom door Ina Loovers, directeur Archief Eemland
11.05-11.30 VTHA ledenvergadering 2019

 1. Opening
 2. Mededelingen
  -Rechtszaak Voet-Roovers versus Erfgoed Leiden.
  -Collegiale consultatie DEN
 3. Verslag ALV-vergadering, 15 april 2019, Den Bosch, BHIC
 4. Stand van zaken bestuur
 5. Begroting 2020
 6. Voorjaarsdag april 2020
 7. Rondvraag
 8. Sluiting ALV

11.30-11.45 Inleiding op het thema van de najaarsbijeenkomst

11.45-12.30 Fotografen in Wikidata (Hanno Lans)
Over het gebruik van Wikidata voor het vastleggen van gegevens van fotografen en rechteninformatie, in het bijzonder lokale en amateurfotografen die niet in de database van het RKD worden vermeld. Dit om elkaars werk te verlichten en praktisch benaderd. Daarnaast ontsluit Hanno via Wikipedia beeldmateriaal uit culturele erfgoedcollecties en heeft hij ‘CopyClear’ ontwikkeld, een systeem om de stand van het auteursrecht van beeldmateriaal te bepalen. Hanno Lans werkt als zelfstandige.

12.30-13.40 Lunch

13.40-14.15 Filmcollecties en auteursrecht (Leontien Bout en Walter Swagemakers)
Hoe wordt binnen Eye te werk gegaan bij het ‘clearen’ van rechten? Hoe om te gaan met amateurfilms? Wat te doen bij verweesde werken? Wat is mogelijk en misschien onmogelijk met een still uit een film? Aan de hand van de auteurswet zijn binnen Eye verschillende ‘workflows’ ingericht om alle mogelijke problemen voor te zijn of op te lossen voordat wordt ‘gecleared’.
Beide sprekers zijn werkzaam bij Eye in Amsterdam: Leontien Bout als stafmedewerker Juridische Zaken en Walter Swagemakers als senior projectleider Collecties en sector manager Collecties.

14.15-14.50 Recente ontwikkelingen met betrekking tot auteursrecht (Henk van Tilburg)
Recente ontwikkelingen binnen het auteursrecht. Henk maakt daarbij beeldend gebruik van enkele kwesties waarmee hij mee te maken heeft gehad als actief lid van de landelijke Werkgroep Auteursrecht.
Henk van Tilburg is senior Collectiebeheerder bij Archief Eemland, werkt één dag per week aan de gemeentelijke fotocollectie van Bunschoten en is voorzitter van het Nederlands Fotogenootschap.

14.50-15.10 Thee

15.10-15.35 Project auteursrecht Utrecht style (Roosje Keijser en Victor Lansink)
De afgelopen jaren heeft het Utrechts Archief aan een enorm auteursrechtenproject gewerkt. Zowel het beheersysteem van de gedigitaliseerde beelden als de beeldbank binnen de website zijn nu via een speciale ‘auteursrechtenmodule’ ingericht. Uitgangspunt hierbij zijn de afspraken die werden gemaakt met de betreffende makers van de werken. Deze afspraken zijn geënt op de inmiddels internationaal standaard geworden Creative Commons-licenties.
Beide sprekers zijn werkzaam voor het Utrechts Archief: Roosje Keijser als teamcoördinator en vakspecialist acquisitie en inventarisatie en Victor Lansink als vakspecialist historisch beeldmateriaal.

15.35-16.15 Prentbriefkaart en auteursrecht (Lodewijk van Duuren)

Geldend auteursrecht op prentbriefkaarten en hoe hiermee om te gaan. Aan de hand van enkele sprankelende voorbeelden zal Lodewijk ons aan de hand nemen bij deze puzzel. Waar moeten en kunnen we allemaal rekening mee houden? Wat zijn nu goede indicatoren op zo’n kaart? Hoe vind je nog contactgegevens van een uitgeverij die al dertig jaar geleden is opgedoekt?
Lodewijk van Duuren is algemeen bestuurslid bij de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten en specialist in het determineren van prentbriefkaarten, in het bijzonder voor wat betreft het auteursrecht.

1615-1715 Korte wandeling met afsluitend drankje in het mooie Amersfoort (facultatief)


De laatste bijeenkomst:

15 april 2019 : ledendag met als thema “Waardering en Selectie van beeldmateriaal binnen archieven en musea”

Locatie : Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch

Sprekers:

Agnes Brokerhof, onderzoeker en adviseur bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,  ontwikkelde een systeem dat het “waardemanagement” van een collectie kan organiseren.
Artikel in Studies in Conservation Volume 63, 2018 – Issue sup1: IIC 2018 Turin Congress preprints

Mirjam Schaap, Stadsarchief Amsterdam, adviseur verwerving en ontsluiting digitale particuliere collecties.
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/verwerving-0/verwervingsbeleid/

Frank Bergevoet, Senior adviseur roerend erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

 

Deelnemers stadswandeling na de ledendag VTHA te Den Bosch 15 april 2019. Margreet Vink-Bos en Annelien Keen, met bloemen, namen afscheid van het bestuur. Foto Jesse van Dijl.

Op deze drukbezochte ledenvergadering in Den Bosch namen Annelien Keen en Margreet Vink-Bos als respectievelijk secretaris en voorzitter onder grote dankzegging afscheid van het bestuur en werden zij in de bloemetjes gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief bijeenkomsten