De leden

De volgende instellingen of personen zijn lid van de VTHA:

Gelders Archief info@geldersarchief.nl
Stadsarchief Amsterdam info@stadsarchief.amsterdam.nl
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit vraag.ub@vu.nl
Het Nieuwe Instituut info@hetnieuweinstituut.nl
Westlands Museum info@westlandsmuseum.nl
Atria, Kennisinstituut voor emacipatie en vrouwengeschiedenis info@atria.nl
Gemeentearchief Zeist gemeentearchief@zeist.nl
Archief Eemland archiefeemland@amersfoort.nl
Rijksprentenkabinet info@rijksmuseum.nl
Regionaal Archief Alkmaar info@archiefalkmaar.nl
CODA Apeldoorn mail@coda-apeldoorn.nl
Wageningen University & Research – Library Special Collections speccoll.library@wur.nl
Drents Archief info@drentsarchief.nl
Gemeentearchief Terneuzen gemeente@terneuzen.nl
Streekarchief Voorne Putten & Rozenburg info@streekarchiefvpr.nl
Hoogheemraadschap Delfland info@hhdelfland.nl
Deventer Verhaal info@deventerverhaal.nl
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg sald@freeler.nl
Museum Drachten  info@museumdrachten.nl
Kadaster communicatie@kadaster.nl
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis info@rkd.nl
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Regionaal Archief Gorinchem regionaalarchief@gorinchem.nl
Haags Historisch Museum info@haagshistorischmuseum.nl
Rijckheyt / Historisch Goud info@rijckheyt.nl
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Afdeling Erfgoed erfgoed@s-hertogenbosch.nl
Universiteitsbibliotheek Leiden specialcollections@library.leidenuniv.nl
Gemeentearchief Haarlemmermeer info@haarlemmermeer.nl
Westfries Archief info@westfriesarchief.nl
Stadsarchief Kampen info@stadsarchiefkampen.nl
Frans Walkate Archief / SNS Historisch Centrum info@snshistorischcentrum.nl
Erfgoed Leiden en Omstreken info@erfgoedleiden.nl
Hoogheemraadschap van Rijnland archief@rijnland.net
RHC Limburg info@rhcl.nl
Regionaal Archief Nijmegen hetarchief@nijmegen.nl
Museum Het Valkhof info@museumhetvalkhof.nl
Waterlands Archief info@waterlandsarchief.nl
Gemeentearchief Roermond gemeentearchief@roermond.nl
Stadsarchief Rotterdam http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/contactformulier
Stadsarchief Vlaardingen stadsarchief@vlaardingen.nl
Gemeentearchief Vlissingen gemeentearchief@vlissingen.nl
Nederlands Fotomuseum info@nederlandsfotomuseum.nl
Regionaal Archief Rivierenland info@regionaalarchiefrivierenland.nl
Regionaal Archief Tilburg info@regionaalarchieftilburg.nl
Nationaal Archief info@nationaalarchief.nl
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl
Huis van Gijn website@huisvangijn.nl
Limburgs Museum info@limburgsmuseum.nl
Huisarchief Twickel te Ambt Delden archief@twickel.nl
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap kog@rijksmuseum.nl
Historisch Centrum Leeuwarden historischcentrum@leeuwarden.nl
West-Brabants Archief info@westbrabantsarchief.nl
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Fries Museum info@friesmuseum.nl
Gemeentearchief Wassenaar archief@wassenaar.nl
Universiteitsbibliotheek Groningen t.e.musschenga@rug.nl; e.j.g.reker@rug.nl
Stadsarchief Enschede stadsarchief@enschede.nl
Brabants Historisch Informatiecentrum info@bhic.nl
Nederlands Openluchtmuseum info@openluchtmuseum.nl
Stadsarchief Breda stadsarchief@breda.nl
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven info@groningerarchieven.nl
Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg brabant@tilburguniversity.edu
Museum Rijswijk info@museumrijswijk.nl
Atlas van Stolk info@atlasvanstolk.nl
Haags Gemeentearchief haagsgemeentearchief@denhaag.nl
Historisch Centrum Overijssel vestiging Deventer contacthco@historischcentrumoverijssel.nl
Universiteitsbibliotheek Utrecht bibliotheek@uu.nl
Noord Hollands Archief info@noord-hollandsarchief.nl
Historisch Centrum Overijssel contacthco@historischcentrumoverijssel.nl
Gemeentearchief Soest postbus2000@soest.nl
Nationaal Museum Paleis Het Loo info@paleishetloo.nl
Regionaal Archief Zutphen regionaalarchief@zutphen.nl
Gemeentearchief Zaanstad gemeentearchief@zaanstad.nl
Stadsarchief Delft archief@delft.nl
Gemeentearchief Weert gemeentearchief@weert.nl
Gemeentearchief Schiedam contact@schiedam.nl
Joods Historisch Museum info@jhm.nl
Musea Zutphen museazutphen@zutphen.nl
Het Utrechts Archief inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
Tresoar info@tresoar.nl
IISG info@iisg.nl
Zuiderzeemuseum info@zuiderzeemuseum.nl
Zeeuws Archief info@zeeuwsarchief.nl
Mevr. J. Otten
Dhr. J.A. De Brabander
P.J. Klapwijk
Streekarchief Langstraat Heusden Altena info@salha.nl
Gelderland Bibliotheek info@bibliotheekarnhem.nl
Gemeentearchief Venlo archief@venlo.nl
Zeister Historisch Genootschap info@zhg.nl
Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers info@ecal.nu
Genootschap Oud Zandvoort secretaris@oudzandvoort.nl
Dhr. P. Ratsma
Felix Archief Antwerpen stadsarchief@stad.antwerpen.be
Str.Arch.Midden-Holland info@samh.nl
Mevr. T. Wilmer
RHC Vecht & Venen info@rhcvechtenvenen.nl
Nationaal Archief Nederlandse Antillen geen mailadres bekend
Chris C.P.Kluiters
Nationale Nederlanden Bedrijfshistorie bedrijfshistorie@nn.nl
Hanneke Masselink-Duits
Ester Smit
Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht