VTHA

Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) is de beroepsvereniging voor beheerders van beeldmateriaal bij archieven, musea en andere culturele instellingen.

Twee keer per jaar organiseert zij naast een ledenvergadering een informatieve ledendag op locatie, meestal bij een instelling van een van de leden.


NIEUWS: Uitspraak zaak Voet-Roovers!

Belangrijke uitspraak voor het beheer van beeldcollecties is dat foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. Lees hier het hele arrest, inclusief informatie over een ‘redelijke vergoeding’ voor het plaatsen van beschermd materiaal, op de website van KVAN/BRAIN.


De geplande voorjaarsledendag die zou plaatsvinden op 11 mei 2020 in Haarlem, is wegens het coronavirus geannuleerd.

Nadere informatie over de najaarsledendag 2020 volgt, via mail aan de leden en op deze site.


Impressie Najaarsledendag 2019 : ‘Auteursrechten’

Op 28 oktober werd de najaarsdag van de VTHA gehouden bij Archief Eemland in Amersfoort. De zaal was goed vol: de belangstelling voor het thema ‘auteursrechten’ was, om begrijpelijke redenen, groot. Een keur van sprekers boog zich over het onderwerp. Allereerst kwam Wikidata als bron en hulpmiddel over fotografen aan de orde, onder meer voor het clearen van fotocollecties. Vervolgens stonden de filmcollecties van Eye centraal in een workflow-model om ook dit materiaal te clearen, met de nadruk op de amateurfilms. Daarna was het tijd voor een beknopt overzicht van de meest recente en meer algemene ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten alsmede de rol van de landelijke Werkgroep Auteursrechten. Tevens werden wij geïnformeerd over de consultatie omtrent de implementatie van de nieuwe richtlijn Auteursrechten in de DSM. Na de thee werd het ‘stoplichtmodel’ voor het beeldbankproject van het Utrechts Archief gepresenteerd. Met behulp van dit model blijkt een hoog percentage beeldmateriaal online zichtbaar en downloadbaar te kunnen worden gemaakt. De middag werd afgesloten met een presentatie over het dateren van prentbriefkaarten in relatie tot auteursrechten, zeer actueel met de nog altijd lopende zaak Voet vs. Erfgoed Leiden in gedachten. Na afloop van een intensieve en waardevolle bijeenkomst werd voor wie wilde in klein gezelschap nog nagepraat en -geborreld.  [Lees het verslag]’