VTHA

Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) is de beroepsvereniging voor beheerders van beeldmateriaal bij archieven, musea en andere culturele instellingen.

Twee keer per jaar organiseert zij naast een ledenvergadering een informatieve ledendag op locatie, meestal bij een instelling van een van de leden.


mededeling van het bestuur:

Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat Frans Tames onverwacht is overleden. Frans werkte sinds enkele maanden als vrijwilliger bij de Atlas van het Regionaal Archief Alkmaar.  

Tijdens zijn werkzame leven was Frans meer dan 40 jaar conservator van de Atlas van het gemeentearchief van Haarlem en het Noord-Hollands Archief. Daarnaast is Frans jaren lid geweest van het bestuur van onze vereniging.

 We zullen Frans herinneren als een zeer vriendelijke, bescheiden en deskundige collega en wij wensen zijn familie en vrienden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


Voor de leden 28 oktober 2019 ALV en ledendag over het thema Auteursrecht bij Archief Eemland in Amersfoort!

De inschrijving voor de najaarsdag in Amersfoort op maandag 28 oktober a.s. is gesloten. Aanmeldingen worden vanaf heden, vrijdag 18 oktober, in volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.

Sprekers en onderwerpen:

Hanno Lans over fotografen in Wikidata als bron en hulpmiddel, o.a. voor het clearen van fotocollecties

Leontien Bout en Walter Swagemakers van Eye over Filmcollecties, auteursrecht en workflows om te clearen

Henk van Tilburg,  archief Eemland en voorz. NFG over de recente ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en de rol van de landelijke Werkgroep Auteursrecht

Roosje Keijzer en Victor Lansink van het Utrechts Archief, over het Utrechtse beeldbankproject en rechtenmodel

Lodewijk van Duuren, algemeen bestuurslid bij de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, over auteursrecht en prentbriefkaarten

Voor het volledige programma zie activiteiten.

De leden ontvangen een uitnodiging per e-mail; aanmelden kan alvast via: secretarisvtha@gmail.com


Oproep nieuwe bestuursleden:

vacatures voor bestuursleden (vrijwilliger)

Bij de afgelopen voorjaarsbijeenkomst in het BHIC in Den Bosch hebben wij afscheid genomen van onze secretaris en voorzitter. Zij hebben de statutaire zittingstijd volgemaakt. In 2020 zullen wij ook afscheid moeten nemen van onze penningmeester. Op dit moment zijn wij daarom op zoek naar twee, liefst drie geschikte vervangers. Wie voelt zich geroepen om zich bij ons aan te sluiten? Wij zijn een klein, flexibel bestuur. Wij vergaderen drie à vier maal per jaar op een plezierige, informele manier op een locatie zoveel mogelijk rekening houdend met de werkplek van een ieder. Daarnaast worden vanuit het bestuur de voorjaars- en najaarsdag voorbereid. De ervaring leert dat deze werkzaamheden een minimum aan tijd kosten. Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan zich melden via
secretarisvtha@gmail.com of bij het bestuur op de komende najaarsdag, maandag 28 oktober in Amersfoort.

 

Omnibus Delft-Den Haag door Emma Kirchner